www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดประถมศึกษา
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดมัธยมศึกษา
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
 
รวมนิทานอ่านสนุก
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
สูตรอาหาร เครื่องดื่ม
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
 
 

ดูดวงปี 2561

 

 
ราศีธนู
ผู้ที่เกิดระหว่าง 16 ธันวาคม ถึง 15 มกราคม
 
ราศีธนู สัญลักษณ์ คือ คนยิงธนู เป็นธาตุไฟ และดาวที่ครอบงำราศีนี้ คือ ดาวพฤหัสบดี ชาวราศีธนู มีนิสัยเด่นคือ มีจิตใจอันเต็มไปด้วยคุณธรรม เห็นอกเห็นใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีความเชื่อมั่นในความคิดอ่านของตนเอง จะต่อสู้ขัดขวางความอยุติธรรมทุกวิถีทาง หลักการของชาวราศีธนูก็คืออยู่ด้วยความจริง และพูดความจริง ชีวิตของชาวราศีธนูมักจะทำเพื่อคนอื่นเสมอ และจะถือว่าคนทุกคนในโลกนี้คือญาติของเขาทั้งสิ้น ชาวราศีธนูเป็นคนคงแก่เรียน จึงเหมาะเป็นครูบาอาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณธรรม และคุณวุฒิที่ควรแก่การนับถือ ชาวราศีธนูเป็นคนรักสัตว์อย่างมาก และจะยอมเสียเวลาและเสียเงินเพื่อดูแลสัตว์ของเขา ชาวราศีธนูทะนงองอาจต่อชีวิตและต่อสถานการณ์ทุกอย่างที่ตนเผชิญหน้า รักอิสรภาพ ไม่ยอมขึ้นกับใคร ชาวราศีธนูมีอุดมการณ์ของตนอย่างใดอย่างหนึ่ง และจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหลักการคือแนวคิดที่ได้อบรมฝึกฝนมา ในการดำเนินชีวิต ชาวราศีธนูจึงมักไม่ค่อยเปลี่ยนอาชีพ ไม่เปลี่ยนวิธีการและไม่เปลี่ยนเป้าหมาย การบริจาคและการช่วยเหลือคนอื่นของชาวราศีธนูจะมีมากเป็นเงาตามตัว แต่จะทำอย่างมีหลักเกณฑ์ ไม่ทำบุญช่วยเหลือคนอื่นเพื่อเอาหน้า ในด้านความรัก ชาวราศีธนูมีแต่ความบริสุทธิ์ และจริงใจต่อคนที่เขารัก นิสัยอีกอย่างของชาวราศีธนูคือ จะชอบในการเดินทางท่องเที่ยว

ชาวราศีธนู รู้จักธรรมชาติของคน รู้จักธรรมชาติของชีวิต จึงสามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือเหตการณ์ต่าง ๆ ได้ทะลุปรุโปร่งในทันที

ชาวราศีธนู จะมีชีวิตอยู่เพื่อกุศลกรรม และเพื่อคุณธรรมนานาประการ

 
เดือนมกราคม 2556 หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าดี จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมด ผู้เป็นลูกจ้างจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ด้านการเงิน รายได้ดีและมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ด้วย ด้านความรัก แฟนของคุณคอยดูแลเรื่องการเงินของคุณและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือด้วย
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 งานที่ทำมีปัญหาที่ลูกน้องยังขาดความสามารถเท่าที่ควร และผู้ใหญ่ก็ไม่ดูแลเท่าที่ควร แต่ถึงจะทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และก็ประสบผลสำเร็จ เป็นบางส่วน ด้านการเงิน มั่นคงและยังสามารถหารายได้เข้ามาได้อย่างสม่ำเสมอ เพียงแต่มีรายจ่ายออกเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ ด้านความรัก จะเจอเพื่อนร่วมงานหรือคนที่มาติดต่องานเป็นคนฐานะดี จะมีปัญหาก็คือ ผู้ใหญ่ของแฟนคุณ จะไม่ค่อยปลื้มคุณเท่าไหร่
 
เดือนมีนาคม 2556 งานของคุณช่วงนี้เหนื่อยหน่อย อาจมีการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ก็สามารถดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จได้ ด้านการเงิน รายได้ดี มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และจะมีโชคลาภด้วย ก็ลองไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ขอโชคดู ด้านความรัก คุณกับแฟนมีปัญหาในการพบกัน เพราะผู้ใหญ่ไม่ปลื้มคุณและคอยกีดกัน
 
เดือนเมษายน 2556 งานของคุณช่วงนี้ไม่ดีเลย ธุรกิจต่ำกว่าเป้าหมายมาก ญาติพี่น้องก็ไม่สนับสนุนเท่าที่ควร ผู้เป็นลูกจ้างก็จะบกพร่องเรื่องเอกสาร จนถูกผู้บังคับบัญชาตำหนิ และเข้าหน้าผู้บังคับบัญชาไม่ติด ด้านการเงิน จะได้ทรัพย์มรดกจากผู้ใหญ่ หรืออาจจะมีโชคลาภใหญ่ทางการเงิน ให้ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเลขดู ด้านความรัก คุณกับแฟนคุณมีปากเสียงกันตลอด และมีคนมาว่าร้ายแฟนคุณ ให้ผู้ใหญ่ของคุณฟัง จนผู้ใหญ่รับไม่ได้ คงยากที่จะประสานอีก
 
เดือนพฤษภาคม 2556 ธุรกิจการงานของคุณเหนื่อยหน่อย แต่เพราะคุณสู้ไม่ถอย จนทำให้งานประสบผลสำเร็จได้ ด้านการเงิน คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ ถ้าไม่ได้จากทรัพย์มรดก ก็ต้องได้จากโชคลาภ ช่วงนี้จะฝันแม่น หรือไปขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะโชคดี ด้านความรัก คุณกับแฟนจะมีปากเสียงกันตลอดเวลา ต่างคนต่างทิฐิ ถ้าไม่อ่อนเข้าหากัน มีโอกาสจากกันสูง
 
เดือนมิถุนายน 2556 งานของคุณมีปัญหาเยอะ ผู้ใหญ่ก็ไม่สนับสนุน แต่คุณก็สามารถฝ่าฝันจนงานสำเร็จได้ ด้านการเงิน คุณจะโชคดีได้เงินก้อนใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ลองไปกราบขอเลขดู และมีโอกาสจะได้ทรัพย์สินมรดกด้วย ด้านความรัก จะมีคนแนะนำให้รู้จักกัน ฐานะดี แต่ยังไม่เข้าตาผู้ใหญ่ ก็ดู ๆ ไปก่อนแล้วกัน
 
เดือนกรกฎาคม 2556 คุณจะได้ไปดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ถ้าไม่ใช่ต่างจังหวัดก็ต้องเป็นต่างประเทศ แต่ผู้ใหญ่ไม่ช่วยเลยทำให้คุณไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้ ด้านการเงิน คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ แต่ก็ต้องมีเหตุให้ต้องจับจ่ายใช้สอยออกไปหมด ด้านความรัก แฟนคุณตำแหน่งหน้าที่การงานดี แต่เข้ากับผู้ใหญ่ของแฟนคุณไม่ได้ โอกาสที่จะเลิกกันสูงมาก
 
เดือนสิงหาคม 2556 คุณจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น แต่ไม่สามารถทำให้สำเร็จตามนโยบายได้ ด้านธุรกิจผลที่ได้ต่ำกว่าเป้าหมายมาก ด้านการเงิน คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ แต่ถือเงินได้ไม่นาน ก็ต้องจ่ายออกหมด ด้านความรัก แฟนคุณฐานะและหน้าที่การงานดี แต่ผู้ใหญ่ไม่ปลื้มคุณ โอกาสที่จะไปกันต่อคงยาก
 
เดือนกันยายน 2556 ธุรกิจของคุณประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะเกี่ยวกับการโฆษณา หนังสือ ขายตรง ประกันชีวิต ดีมาก ด้านการเงิน รายได้ของคุณดีมาก มีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลา และมีโอกาสจะได้เงินก้อนใหญ่ด้วย ด้านความรัก แฟนของคุณตำแหน่งหน้าที่การงานและฐานะเพอร์เฟ็คมาก แต่มีปัญหาที่ผู้ใหญ่ไม่ชอบคุณ ก็ต้องอดทนและพยายามให้มากขึ้น
 
เดือนตุลาคม 2556 ช่วงนี้ธุรกิจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ งานที่ขยายออกไปใรโอกาสล้มเหลวสูง ด้านการเงิน ได้เงินมาเท่าไหร่ ก็ต้องจ่ายออกหมด โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ ด้านความรัก จะมีคนแนะนำให้รู้จัก ผู้ใหญ่ขัดขวางก็เลยคบกันได้ไม่ยาว
 
เดือนพฤศจิกายน 2556 หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า คุณจะได้รับตำแหน่งสำคัญ แต่ต้องไปดำรงตำแหน่งที่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ แต่ข้อเสียเจอผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยจะเอางาน ก็ต้องเหนื่อยหน่อย แต่ว่าคุณเอาอยู่แน่ ด้านการเงิน รายได้ดี หาเงินได้คล่อง และนอกจากนี้ มีโอกาสได้ทรัพย์มรดกและจะได้โชคใหญ่ทางการเงินด้วย ก็ลองไปขอเลขจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดู ด้านความรัก แฟนคุณตำแหน่งหน้าที่การงานดี สมกับคุณ และส่งเสริมกันได้ แต่ผู้ใหญ่ยังไม่ชอบคุณ ก็ต้องอดทนรอไปก่อน
 
เดือนธันวาคม 2556 ธุรกิจการงานของคุณจะมีปัญหา เรื่องเอกสารสัญญา เช่น ต้องจัดการ เรื่องทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตต่างๆ ให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีปัญหาทางกฎหมายแน่นอน ด้านการเงิน รายได้ยังดีอยู่ แต่จะต้องเสียเงินจากติ้สที่ยื่นมาถึง อันเป็นผลจากการที่คุณได้เคยเซ็นเอกสารอะไรบางอย่าง ด้านความรัก คนที่เข้ามาไม่ใช่คนโสด ผู้ใหญ่ของคุณจึงขัดขวางอย่างเต็มที่
 
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม