www.kapukluk.com
 
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.2
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.2

ชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ซื้อเงาะมา 130 กิโลกรัม เหลือจากการขาย 25 กิโลกรัม ขายเงาะได้กี่กิโลกรัม

ก. 105 กิโลกรัม
ข. 95 กิโลกรัม
ค. 85 กิโลกรัม
ง. 75 กิโลกรัม

ข้อ 2. หากถังใบหนึ่งจุน้ำ 12 แก้ว ถ้าต้องการใส่น้ำครึ่งถัง ต้องตวงน้ำใส่ถังกี่แก้ว

ก. 4 แก้ว
ข. 6 แก้ว
ค. 8 แก้ว
ง. 10 แก้ว

ข้อ 3. มีข้าวสาร 75 ลิตร มากกว่าข้าวเปลือก 27 ลิตร มีข้าวเปลือกกี่ลิตร

ก. 44 ลิตร
ข. 46 ลิตร
ค. 48 ลิตร
ง. 50 ลิตร

ข้อ 4. ถังใบหนึ่งจุน้ำได้ 8 ลิตร ถ้าต้องการแบ่งน้ำใส่ขวด ขวดละครึ่งลิตร จะต้องใช้ขวดกี่ใบ

ก. 8 ใบ
ข. 16 ใบ
ค. 20 ใบ
ง. 15 ใบ

ข้อ 5. ข้อใดเป็นรูปเรขาคณิตทั้งหมด

ข้อ 6. ข้อใดมีลักษณะเป็นทรงกระบอก

ก. กล่องกระดาษ
ข. ขวด
ค. ลูกปิงปอง
ง. ตู้เสื้อผ้า

ข้อ 7. ถ้านำรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเหมือนกัน 2 รูปวางต่อกัน จะเกิดเป็นรูปอะไร

ก. รูปสามเหลี่ยม
ข. รูปวงรี
ค. รูปสี่เหลี่ยม
ง. รูปขนมเปียกปูน

ข้อ 8. ส่วนที่แรเงาในข้อใดเป็นรูปสี่เหลี่ยม

ข้อ 9. แบบรูปของจำนวนในข้อใดลดลงทีละ 10

ก. 45, 55, 65, 75, 85, …
ข. 78, 76, 74, 72, 70, …
ค. 125, 115, 105, 95, 85, …
ง. 285, 275, 265, 255, 235, …

ข้อ 10. 245, 250, 255, …, 265, 270 จำนวนที่หายไป คือจำนวนอะไร

ก. 268
ข. 260
ค. 263
ง. 256

 

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม