www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4

ชุดชุด 1

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. คำใดมีตัวสะกดเหมือนคำว่า "ทมิฬ"

ก. นิล
ข. มิตร
ค. ริม
ง. สิบ

ข้อ 2. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรต่ำทุกคำ

ก. ขาว คาว ดาว
ข. ยุง ลุง มุง
ค. ผี ฝี ปี
ง. โถ โต โค

ข้อ 3. ใครปฏิบัติตามมารยาทในการดูได้ถูกต้อง

ก. นิดคุยกับเพื่อน
ข. แนนร้องเพลงเสียงดัง
ค. เล็กตั้งใจดู
ง. ก้อยเดินเข้าออกบ่อยครั้ง

ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เป็นความรู้ในการอ่าน "แผนผัง"

ก. ทิศ
ข. สัญลักษณ์
ค. มาตราส่วน
ง. วันที่

ข้อ 5. หยาดน้ำค้าง (นิคหิต) เป็นชื่อเรียกของสระใด

ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ข้อ 6. ข้อใดไม่ควรปฏิบัติในการอ่าน

ก. วางหนังสือห่างจากตัวประมาณ 1 ฟุต
ข. ขณะอ่านหนังสือไม่ส่ายหน้า
ค. นั่งหรือนอนอ่านตามสบาย
ง. ไม่ใช้นิ้วชี้ตัวอักษร

ข้อ 7. ถ้าคำตอบเป็นการปฏิเสธ ในการตั้งคำถามน่าจะใช้คำท้ายประโยคว่าอย่างไร

ก. ที่ไหน
ข. ใช่ไหม
ค. เท่าใด
ง. เมื่อไร

ข้อ 8. ข้อใดเขียนตัวการันต์ถูกต้องทั้งหมด

ก. นิพนธ์ ประพันธ์ เขตขันธ์
ข. แพทย์ ทุกย์ อาทิตย์
ค. จันทร์ เสาร์ อังคาร์
ง. การันณ์ พยากรณ์ อารมณ์

9. คำตาย คือคำที่มีตัวสะกดมาตราใด

ก. มาตรา กบ
ข. มาตรา เกย
ค. มาตรา กม
ง. มาตรา เกอว

10. ข้อความใดเป็นการเขียนบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน

ก. กรุณาถอดรองเท้า ขอบคุณครับ
ข. ช่วงเช้าฉันเรียนภาษาไทย ตอนบ่ายเรียนภาษาอังกฤษ
ค. สุนทรภู่เกิดวันที่ 26 มิถุนายน 2329
ง. เด็กในวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม