www.kapukluk.com
 
advertisement
แบบฝึกหัดออนไลน์ ป.4
แบบฝึกหัดภาษาไทย ป.4

ชุดชุด 3

เลือกคำตอบ

ข้อ 1. ข้อใด เขียนถูกต้องทุกคำ

ก. บรรพชา บันเทา
ข. บรรได บรรยาย
ค. อุปสรรค บรรพบุรุษ
ง. บรรทม บันทุก

ข้อ 2. นิดกินข้าวกลางวัน มีกี่คำและกี่พยางค์

ก. 1 คำ 5 พยางค์
ข. 5 คำ 1 พยางค์
ค. 5 คำ 5 พยางค์
ง. 1 คำ 1 พยางค์

ข้อ 3. กรกฎาคม มีกี่พยางค์

ก. 1 พยางค์
ข. 3 พยางค์
ค. 4 พยางค์
ง. 5 พยางค์

ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่ประโยค

ก. เขาขับรถมาโรงเรียน
ข. สุดาซักผ้า
ค. นิรุธวาดภาพสีน้ำ
ง. ท้องฟ้าปลอดโปร่ง

ข้อ 5. ข้อใดเป็นประโยคปฏิเสธ

ก. ฉันไม่ต้องการของจากเธอ
ข. ฉันอยากได้ของจากเธอ
ค. เธออยากได้ของจากฉันใช่ไหม
ง. อะไรที่เธอไม่อยากได้

ข้อ 6. ข้อใดประวิสรรชนีย์ได้ถูกต้อง

ก. สดวกสบาย
ข. ละเอียดละออ
ค. ขะมักขะเม้น
ง. กระฉับกระเฉง

ข้อ 7. ข้อใดต่างจากพวก

ก. คมนาคม
ข. สติ
ค. อนาคต
ง. สะพาน

ข้อ 8. ส.ส. ย่อมาจากคำใด

ก. สโมสร
ข. สมาชิกสภาจังหวัด
ค. สภาวุฒิสมาชิก
ง. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ 9. ข้อใดเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ดี

ก. พูดตามความรู้สึก
ข. พูดด้วยความสนุกสนาน
ค. พูดตามอารมณ์
ง. พูดอย่างมีเหตุผล

ข้อ 10. การเขียนจดหมายลาครูควรใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ก. เรียนคุณครูสมหญิง
ข. เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค. กราบเท้าคุณครูที่เคารพ
ง. กราบสวัสดีคุณครูสมหญิง


advertisement

 

 
แบบฝึกหัดชั้นประถม
แบบฝึกหัด ป.1
แบบฝึกหัด ป.2
แบบฝึกหัด ป.3
แบบฝึกหัด ป.4
แบบฝึกหัด ป.5
แบบฝึกหัด ป.6
แบบฝึกหัดชั้นมัธยม
แบบฝึกหัด ม.1
แบบฝึกหัด ม.2
แบบฝึกหัด ม.3
แบบฝึกหัด ม.4
แบบฝึกหัด ม.5
แบบฝึกหัด ม.6
สูตรอาหาร
เมนูกับข้าว
เครื่องจิ้ม
ขนม-ของว่าง
เครื่องดื่ม
 
นิทาน
นิทานอีสป
นิทานทั่วไป
นิทานชาดก
นิทานวรรณคดี
นิทานเวตาล
 
     
  เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา    
สงวนลิขสิทธิ์ กระปุ๊กลุก.คอม