www.kapukluk.com
 
advertisement
 

รถอะไร ร้อนเป็นไฟ แต่ก็วิ่งได้

รถไฟ
 
คำตอบคือรถไฟ ถือได้ว่าอาจแยกคำออกเป็นคำนาม 2 คำ คือ รถ กับ ไฟ ถ้ามองในความหมายอื่นที่ไม่ใช่รถไฟ อาจหมายถึงรถที่มีไฟอยู่บนรถหรือรถที่ร้อนได้ครับ