www.kapukluk.com
 
advertisement
 

กระดาษสีอะไรที่คนไทยหยิบใช้กันทุกคน ทุกวัน

สีเขียว สีแดง สีม่วง และสีเทา
 
สีเขียว หมายถึง แบงค์ 20 บาท
สีแดง หมายถึง แบงค์ 100 บาท
สีม่วง หมายถึง แบงค์ 500 บาท
สีเทา หมายถึง แบงค์ 1000 บาท