www.kapukluk.com
 
advertisement
 

อะไรเอ่ย? ชายล้วนล้วน ผลัดกันวิ่งไล่ เหงื่อไหลไคลย้อย ดีใจเมื่อเห็นลูกห้อยโตงเตง

ตะกร้อลอดห่วง
 
ตะกร้อลอดห่วง เป็นกีฬาของคนไทยที่ให้ผู้เล่นแตะกร้อให้ลอดห่วงซึ่งแขวนอยู่ด้านบนตามระดับความสูงที่ต้องการ