www.kapukluk.com
 
advertisement
 

อะไรเอ่ย? ปลาอะไรไม่มีชีวิต แต่ไปได้ไกล

ปาอะไรก็ได้ที่ไม่มีชีวิต เช่น ปาหิน ปาไม้ ครับ
 
เป็นการเล่นคำที่มีการออกเสียงเหมือนกัน แต่สะกดต่างกัน ระหว่า ปา กับ ปลา ครับ

ปา หมายถึง การขว้างปา
ปลา หมายถึง สัตว์น้ำประเภทปลา