www.kapukluk.com
 
advertisement
 

รักของวัยรุ่นแบบไหน ผิดกฎหมาย

ลักเล็กขโมยน้อย
 
เป็นการใช้คำพ้องเสียงที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน

รัก หมายถึง ความรัก
ลัก หมายถึง การลักขโมย