www.kapukluk.com
 
advertisement
 

ดอกอะไรให้ให้ได้กำไร คนรับมีแต่เสีย

ดอกเบี้ย
 
ดอกเบี้ย เป็นเงินที่เกิดจากการคิดค่าการให้ยืมเงินหรือทรัพย์สินในอัตราร้อยละต่างๆ เพื่อแสวงหากำไร ยิ่งให้ยืมมากเงินที่เกิดจากดอกเบี้ยเรียกเก็บก็ยิ่งมาด้วย