www.kapukluk.com
 
advertisement
 

มุขเด็ดๆ จะเอาตะเกียบออกจากขวดเปล่าอย่างไร โดยห้ามสัมผัส และทำให้ขวดล้ม

โดยการเทน้ำใส่ขวดให้เต็ม
 
การที่จะเอาตะเกียบออกมาจากขวดโดยไม่สัมผัสกับขวด และไม่ทำให้ขวดล้มนั้นหากใช้วิธีการเทน้ำใส่ขวดจนเต็ม ตะเกียบซึ่งมีน้ำหนักเบา และมีความถ่วงจำเพาะน้อยกว่าน้ำจะลอยตัวขึ้นมาเมื่อมีน้ำเข้าไปในขวด ทีนี้เราก็สามารถจับตะเกียบออกมาจากปากขวดได้โดยไม่ผิดกติกาครับ