www.kapukluk.com
 
advertisement
 

คนที่ไหนที่ไม่ต้องใส่หมวกกันน๊อคเอ่ย

คนหัวหิน
 
คำถามเป็นคำถามในแง่ให้นึกถึงพื้นที่ว่าอยู่ที่ไหน จังหวัดไหนครับ ฉะนั้น คนหัวหิน เป็นคำที่บอกถึงสถานที่ และเป็นคำที่บ่งบอกถึงหัวที่แข็งแรง อาจเปรียบได้กับหิน โดยไม่ต้องใส่หมวกกันน๊อกเลยล่ะ