www.kapukluk.com
 
advertisement
 

สัตว์อะไร ที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก

คำตอบ: เสือชีต้าร์ (Cheetah)
 
เสือชีต้าร์ เป็นสัตว์สี่เท้า เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นเสือสายพันธุ์หนึ่ง มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาพฤติกรรม และจับความเร็วในการวิ่ง พบว่า ขณะที่เสือชีต้าร์วิ่งเพื่อล่าอาหารนั้น สามารถใช้ความเร็วได้สูงถึง 110-120 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในอัตราเร่งสูงถึง 100 กิโลเมตร ในเวลา 3 วินาที เลยทีเดียว