www.kapukluk.com
 
advertisement
 

นกอะไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

คำตอบ: นกกระจอกเทศ
 
นกกระจอกเทศ ถือเป็นนกที่มีขนาดลำตัวที่ใหญ่ที่สุด จัดเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่ง แต่ไม่สามารถบินได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ลำตัวมีความสูงได้ถึง 2.5 เมตร น้ำหนักมากถึง 150 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มวัย มีอายุยืนได้มากกว่า 70 ปี โดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย มีขนสีขาวเทาเมื่อตอนเล็ก และมีขนสีดำเมื่อโตเต็มวัย โดยขนจะปกคลุมเฉพาะส่วนใต้ลำคอจนถึงลำตัวเท่านั้น ลักษณะเท้ามี 5 นิ้ว สามารถเคลื่อนไหว และวิ่งเร็วได้ถึง 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง

สำหรับผลิตภัณฑ์ของนกกระจกเทศสามารถสร้างมูลค่าได้หลายส่วน อาทิ ไข่ หนัง เนื้อ และขน ซึ่งไข่นกกระจอกเทศมักนำมาระบายสีตกแต่งให้สวยงามหากเป็นไข่ที่ไม่มีการปฏืสนธิ แต่สิ่งที่สำคัญของไข่คือการฟักออกมาเป็นตัว ซึ่งจะขายลูกนกกระจอกเทศในราคาที่สูงได้