www.kapukluk.com
 
advertisement
 

แก้วผลิตมาจากอะไร

คำตอบ: ซิลิกาที่อยู่ในทรายหรือแร่ควอตซ์ (quartz)
 
แก้วผลิตจากซิลิกา ที่สามารถหาได้ง่ายจากทราย โดยกรรมวิธีจะมีการผสมกับสารช่วยหลอมละลายหรืออาจผสมกับสีเคมีต่างๆ แล้วนำมาหลอมที่อุณหภูมิประมาณ 1600 องศา จนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน โดยทั่วไปหากไม่มีการผสมสารให้สีจะมีลักษณะสีใส โปร่งแสง

ปัจจุบันแก้วถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่างกว้างขวางทั้งในชีวิตประจำวัน ในวงการแพทย์ และงานวิจัยต่างๆ เนื่องด้วยแก้วสามารถทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆได้ดี ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ แสงแดด ความชื้น เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถทำความสะอาดได้ง่าย และไม่มีการปนเปื้อนจากสารเคมีใดๆ

ทางด้านการค้า ผลิตภัณฑ์จากแก้วในปัจจุบันมีการใส่สารให้สีในขั้นตอนการผลิต ทำให้เกิดสีสรรต่างๆได้ตามต้องการ เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้อีกวิธีหนึ่ง