www.kapukluk.com
 
advertisement
 

ทำไมน้ำอัดลมจึงมีฟองก๊าซ และมีรสซ่า

คำตอบ: มีการเติมกรดคาร์บอนนิกให้ละลายในน้ำอัดลม
 
ในกระบวนการผลิตน้ำอัดลม จะมีการเติมกรดคาร์บอนนิกที่ผลิตได้จากการอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้สภาวะแรงดันให้เป็นของเหลว เมื่อเติมลงในน้ำอัดลมจะมีการละลายตัวผสมอยู่ หากสัมผัสกับอากาศ กรดคาร์บอนิกที่ละลายอยู่จะแตกตัวเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหรือโดยทั่วไปหากเปิดฝาตั้งทิ้งไว้หรือมีการเขย่าให้สัมผัสกับอากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะแตกตัวออกมากลายเป็นฟองก๊าซได้ตลอดเวลา ในส่วนของรสเมื่อเรารับประทานจะมีรสซ่าหรือเปี้ยวที่ลิ้นก็เกิดจากคุณสมบัติของกรดคาร์บอนนิกที่ละลายอยู่ในน้ำอัดลมนั่นเอง